Firma

O nas:

2241865_sIspLink to zespół specjalistów z 10-letnim doświadczeniem w pozyskiwaniu środków europejskich na realizację projektów inwestycyjnych.

Skupiamy się na obsłudze małych i średnich przedsiębiorstw ponieważ wierzymy, że są one fundamentem i przyszłością polskiej gospodarki. Równocześnie jednak mają skromniejsze zasoby niż duże podmioty, przez co ich potrzeby inwestycyjne nierzadko nie mogą być zaspokajane w należyty sposób.

Wychodzimy im naprzeciw, oferując profesjonalne wsparcie w zakresie likwidowania luki w finansowaniu. Dotyczy to szczególnie większych przedsięwzięć infrastrukturalnych i zakupu środków trwałych, służących komercjalizacji nowych, innowacyjnych produktów i usług, oraz zwiększeniu pozycji konkurencyjnej MŚP.

Specjalizujemy się zwłaszcza w inwestycjach telekomunikacyjnych, polegających na budowie sieci szerokopasmowego dostępu do Internetu.

Dlaczego my?

W perspektywie finansowej 2007-2013 pozyskaliśmy dotacje w wysokości100 milionów zł na realizację 33 projektów, głównie w technologii światłowodowej. Prowadziliśmy największe projekty szerokopasmowe w ramach PO Rozwój Polski Wschodniej, z których każdy miał wartość ponad 30 mln zł.

W naszej pracy stawiamy na jakość i rzetelność wykonywanych usług, czego świadectwem pozycje osiągane przez nasze projekty na listach rankingowych.

W 4 spośród 9 naborów wniosków działania 8.4 PO IG „Zapewnienie dostępu do Internetu na etapie ostatniej mili” prowadzone przez IspLink wnioski znalazły się na pierwszym miejscu listy rankingowej.

Nie podejmujemy konkurencji z dużymi firmami konsultingowymi, piszących seryjnie dziesiątki wniosków o dofinansowanie, w oparciu o anonimowe szablony. Przed podjęciem decyzji o współpracy dokonujemy wraz z klientem analizy jego koncepcji, aby określić jej optymalny kształt i realne szanse powodzenia. W toku prac nad projektem oferujemy zindywidualizowane podejście i wsparcie na każdym etapie, począwszy od złożenia aplikacji, wprowadzenia ewentualnych poprawek w toku oceny formalnej i merytorycznej, podpisania umowy o dofinansowanie oraz stałego rozliczania inwestycji.

Nasz zespół:

  • Piotr Wiąckiewicz
    Absolwent Uniwersytetu Łódzkiego na katedrze euromarketingu. Ukończył...
  • Małgorzata Kuczyńska
    Absolwentka Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego. Od 2003...
  • Mariusz Jas
    Przedsiębiorca, konsultant i certyfikowany menadżer projektów. Specjalizuje...

ISPLink

01.
Pozyskujemy fundusze europejskie dla naszych klientów
02.
Specjalizujemy się w inwestycjach telekomunikacyjnych
03.
Skupiamy się na obsłudze małych i średnich przedsiębiorstw

Oferta:

Świadczymy usługi na każdym etapie projektu: