Projekty światłowodowe dla firmy Debacom Sp. z o.o.

Z firmą Debacom Sp.z z o.o. współpracowaliśmy przy dwóch projektach:

1. Szerokopasmowy Internet światłowodowy NGA Debacom w powiecie niżańskim
Wartość dotacji: 18 431 487,25 zł
Projekt zajął 5. miejsce na liście rankingowej Działania II.1 PO RPW w naborze 2014

2. Budowa nowoczesnej sieci światłowodowej FTTH na przedmieściach Zabrza
Wartość dotacji: 1 352 922,00 zł

Zobacz referencje: