Projekty infrastrukturalne dla PGE Dystrybucja S.A.

Z PGE Dystrybucja współpracowaliśmy przy dwóch projektach:

1. Przebudowa regionalnej infrastruktury dystrybucji energii elektrycznej polegająca na zwiększeniu mocy transformatorów dystrybucyjnych 15/0,4 kv w regionie łódzkim
wartość projektu 15 375 000,00 zł
wartość dotacji 6 154 200,00 zł

2. Budowa i przebudowa infrastruktury dystrybucji energii elektrycznej 110/15kV w wybranych powiatach województwa łódzkiego
wartość projektu 18 450 000,00 zł
wartość dotacji 7 390 000,00 zł