Projekty budowy sieci internetowej dla firmy CityNet

Z firmą CityNet Frank Trzeciak Wyka s.c. współpracowaliśmy przy trzech projektach:

1. Budowa sieci szerokopasmowej na obszarze białych plan gminy wiejskiej Brzeziny
Wartość dofinansowania: 84 058,73 zł

2. Budowa nowoczesnej sieci FTTH w rejonie Brzeziny-Koluszki
Wartość dofinansowania: 839 311,86 zł

3. Rozbudowa sieci światłowodowej Citynet w powiecie łódzkim wschodnim i brzezińskim
Wartość dofinansowania: 4 276 022,70 zł

Zobacz referencje: