Szkolenia z zakresu pomocy publicznej dla MRR

Od 2007 r. szkolimy z zakresu pomocy publicznej na zlecenie różnych podmiotów, min. Ministerstwa Rozwoju Regionalnego.