Portfolio Tag: PO IG

Weryfikacja dokumentacji Beneficjentów Działania 4.4 POIG dla Ministerstwa Gospodarki

W 2012 r. braliśmy udział w projekcie realizowanym na zlecenie Ministerstwa Gospodarki, dotyczącym weryfikacji wniosków o potwierdzenie wkładu finansowego dla dużych projektów. Była to weryfikacja dokumentacji przedkładanej przez Beneficjentów Działania 4.4 POIG przed wysłaniem jej do Komisji Europejskiej....
Więcej...