Realizacje

01. Na przestrzeni 10 lat pracy w branży konsultingowej, członkowie zespołu IspLink pozyskali ponad 200 mln zł na realizację kilkudziesięciu projektów, w tym 100 milionów zł na realizację 33 projektów szerokopasmowych w ramach:

6H6KLI5D12

POIG_377x150 PO Innowacyjna Gospodarka, działanie 8.4 Zapewnienie dostępu do Internetu na etapie „ostatniej mili”

POIG_377x150PO Innowacyjna Gospodarka, działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion

PO_RPW_377x150PO Rozwój Polski Wschodniej, działanie II.1 Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej

PO_RPO_377x150Regionalne Programy Operacyjne

02.

W 4 spośród 9 naborów wniosków działania 8.4 PO IG „Zapewnienie dostępu do Internetu na etapie ostatniej mili” prowadzone przez IspLink wnioski znalazły się na pierwszym miejscu listy rankingowej.

03.

Prowadziliśmy największe projekty szerokopasmowe w ramach PO Rozwój Polski Wschodniej, z których każdy miał wartość ponad 30 mln zł.

Zobacz nasze realizacje:

 • Szkolenia z zakresu pomocy publicznej dla MRR

  Szkolenia z zakresu pomocy publicznej dl

  Od 2007 r. szkolimy z zakresu pomocy publicznej na zlecenie różnych podmiotów, min. Ministerstwa Rozwoju Regionalnego....

  Więcej...

 • Szkolenia z zakresu pomocy publicznej

  Szkolenia z zakresu pomocy publicznej

  Od 2007 r. szkolimy z zakresu pomocy publicznej na zlecenie różnych podmiotów, min. Przedsiębiorstwa Państwowego Porty Lotnicze....

  Więcej...

 • Weryfikacja dokumentacji Beneficjentów Działania 4.4 POIG dla Ministerstwa Gospodarki

  Weryfikacja dokumentacji Beneficjentów

  W 2012 r. braliśmy udział w projekcie realizowanym na zlecenie Ministerstwa Gospodarki, dotyczącym weryfikacji wniosków o potwierdzenie wkładu finansowego dla...

  Więcej...

 • Projekty światłowodowe dla firmy Debacom Sp. z o.o.

  Projekty światłowodowe dla firmy Debac

  Pozyskane: 19 784 409,25 zł...

  Więcej...

 • Budowa sieci szybkiego Internetu bezprzewodowego NGA Cubeinfo w województwie świętokrzyskim

  Budowa sieci szybkiego Internetu bezprze

  Pozyskane: 18 340 223,16 zł...

  Więcej...

 • Projekty infrastrukturalne dla PGE Dystrybucja S.A.

  Projekty infrastrukturalne dla PGE Dystr

  Pozyskane: 13 544 200,00 zł...

  Więcej...