Realizacje

01. Na przestrzeni 10 lat pracy w branży konsultingowej, członkowie zespołu IspLink pozyskali ponad 200 mln zł na realizację kilkudziesięciu projektów, w tym 100 milionów zł na realizację 33 projektów szerokopasmowych w ramach:

6H6KLI5D12

POIG_377x150 PO Innowacyjna Gospodarka, działanie 8.4 Zapewnienie dostępu do Internetu na etapie „ostatniej mili”

POIG_377x150PO Innowacyjna Gospodarka, działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion

PO_RPW_377x150PO Rozwój Polski Wschodniej, działanie II.1 Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej

PO_RPO_377x150Regionalne Programy Operacyjne

02.

W 4 spośród 9 naborów wniosków działania 8.4 PO IG „Zapewnienie dostępu do Internetu na etapie ostatniej mili” prowadzone przez IspLink wnioski znalazły się na pierwszym miejscu listy rankingowej.

03.

Prowadziliśmy największe projekty szerokopasmowe w ramach PO Rozwój Polski Wschodniej, z których każdy miał wartość ponad 30 mln zł.

Zobacz nasze realizacje:

Categories: