Absolwent Uniwersytetu Łódzkiego na katedrze euromarketingu. Ukończył także studia podyplomowe we Wrocławiu i Orleanie (Francja).

W przeszłości (od 2006 roku) pracownik instytucji otoczenia biznesu, gdzie odpowiadał m.in. za pozyskiwanie bezpośrednich inwestycji zagranicznych oraz wsparcie dla sektora MŚP. W latach 2009-2010 koordynator projektu aktualizacji Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Łódzkiego. Certyfikowany ekspert ds. funduszy europejskich Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Od 2011 roku prowadzi własną działalność doradczą, specjalizując się w zdobywaniu środków unijnych dla przedsiębiorstw telekomunikacyjnych. Współpracownik Krajowej Izby Komunikacji Ethernetowej, zrzeszającej małych i średnich operatorów telekomunikacyjnych. Ekspert Związku Przedsiębiorców i Pracodawców z zakresu funduszy europejskich.