Usługi

Nasza oferta

Pozyskiwanie środków europejskich na realizację projektów inwestycyjnych. Kompleksowa obsługa projektu od fazy koncepcji, aż do końcowego rozliczenia dotacji. Asystujemy przedsiębiorcy na każdym etapie inwestycji:

1.

PROJEKT

Wykonujemy krytyczną analizę pomysłu, optymalnie dostosowując go do wymogów konkursowych.
2.

WNIOSEK

Opracowujemy wniosek o dofinansowanie ze wszystkimi załącznikami i odpowiadamy za jego złożenie.
3.

KONKURS

W toku oceny formalnej i merytorycznej dokonujemy niezwłocznie wymaganych uzupełnień.
4.

UMOWA

Przygotowujemy dokumenty niezbędne do podpisania umowy o dofinansowanie.
5.

ROZLICZANIE

Prowadzimy bieżącą obsługę i rozliczanie projektu, aż do złożenia ostatniego wniosku o płatność końcową.

Usługi dodatkowe

Dla kompleksowej obsługi naszych klientów w naszej ofercie znajduje się:

A.

ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE

Na wypadek sytuacji nieprzewidzianych, zmian planów, opóźnień w harmonogramie inwestycji.
B.

OBSŁUGA PRAWNA

Współpracujemy ze specjalistami z zakresu prawa i finansów: Kancelarią Prawną itB Legal z Katowic, specjalizującą się w prawie telekomunikacyjnym oraz z biurem księgowym.

Programy

EUR

Przedmiotem naszego szczególnego zainteresowania jest szeroko pojęty obszar telekomunikacji, w ramach:

Zajmujemy się także dofinansowaniami na:

Nasza specyfika

Swoje usługi adresujemy głównie do sektora małych i średnich przedsiębiorstw.

Wierzymy bowiem głęboko, że MŚP stanowią i będą stanowić o konkurencyjności polskiej gospodarki. Jednak pomimo generowania ponad 2/3 krajowego PKB, na każdym kroku spotykają się z dyskryminacją w stosunku do dużych firm, a zwłaszcza międzynarodowych korporacji.

Dlatego też za tak ważne uznajemy wspieranie ich w pozyskiwaniu finansowania zewnętrznego na realizację inwestycji.

Pracowaliśmy dla:

mrr
ppl pl
parp
MG
Multiplay
Debacom
PGE Dystrybucja
UŁ
PRYM
Cubeinfo
Radio-Net
spi-net
Chemipack
Stajlnet
Skynet