Portfolio Category: Usługi eksperckie

Weryfikacja dokumentacji Beneficjentów Działania 4.4 POIG dla Ministerstwa Gospodarki

W 2012 r. braliśmy udział w projekcie realizowanym na zlecenie Ministerstwa Gospodarki, dotyczącym weryfikacji wniosków o potwierdzenie wkładu finansowego dla dużych projektów. Była to weryfikacja dokumentacji przedkładanej przez Beneficjentów Działania 4.4 POIG przed wysłaniem jej do Komisji Europejskiej....
Więcej...

Usługi eksperckie dla spółek lokalnego transportu zbiorowego

W latach 2008-2012 wykonywaliśmy usługi dla spółek lokalnego transportu zbiorowego, m.in.:
  • Opinie eksperckie dotyczące występowania nadmiernych korzyści dla przedsiębiorcy komunalnego z tytułu realizowania zadań lokalnego transportu zbiorowego z wykorzystaniem Rozporządzenia 1370/2007;
  • Analizy porównawcze i wskaźnikowe;
  • Obliczenia w zakresie wyznaczania poziomu stawki za wozokilometr z wykorzystaniem Rozporządzenia 1370/2007.
...
Więcej...